FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Macrogol Sanofi

Sanofi AB

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g
Avregistreringsdatum: 2019-06-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD15
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Makrogol

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.