Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Artelac

(Parallellimporterat)
Orifarm

Ögondroppar, lösning i endosbehållare
Avregistreringsdatum: 2017-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Tårsubstitut

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Artelac ögondroppar, lösning ; ögondroppar, lösning i endosbehållare

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-03 (Artelac ögondroppar, lösning; Artelac ögondroppar, lösning, endosbehållare).

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Artelac, Bausch och Lomb, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Artelac, Orifarm.

Indikationer

Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift.


Endosbehållare: En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.


Vid administrering av andra läkemedel i ögat skall Artelac alltid tillföras sist och tidigast 5 minuter efter de övriga läkemedlen.

Varningar och försiktighet

Artelac ögondroppar i flaska: Bärare av mjuka kontaktlinser skall ta ut linserna innan administration av Artelac och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid amning.

Trafik

Dimsyn kan inträffa i samband med administrering av dropparna i ögat.

Biverkningar

Brännande känsla i ögat och dimsyn.

Förkalkning av hornhinnan i samband med användning av ögondroppar som innehåller fosfat har i mycket sällsynta fall rapporterats hos ett antal patienter med betydande skada på hornhinnan.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Artelac är ett tårsubstitut och innehåller inte någon substans med farmakologisk effekt.

Farmakokinetik

Hypromellos ökar viskositeten av Artelac. Detta ger en förlängd retentionstid.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Ögondroppar, lösning i endosbehållare null
Visa läkemedlets innehåll

Hållbarhet, förvaring och hantering

Artelac ögondroppar i flaska: Öppnad förpackning får användas högst 4 veckor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Öppnad pipett användes omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras. Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

MT-nummer 49745
Parallellimporteras från Frankrike
ARTELAC
Ögondroppar, lösning i endosbehållare

Hitta direkt i texten
Av