Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canephron

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Midsona

Dragerad tablett
(Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.)

Övriga urologiska medel

ATC-kod: G04BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-18.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt tillsammans med rikligt vätskeintag för att

a) förebygga återkommande bildning av njursten

b) lindra symtom (såsom miktionssveda och/eller ökad miktionsfrekvens) vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor.


Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, andra växter i familjen Apiaceae (umbellatväxter) eller mot något hjälpämne.

Magsår.

Nedsatt njurfunktion.

Sjukdomar för vilka minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion.

Dosering

Dosering:

För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

Vuxna och äldre

2 tabletter 3 gånger dagligen.


För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

Kvinnor (vuxna och äldre)

2 tabletter 3 gånger dagligen.


Pediatrisk population

Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.


Administreringssätt:

Tabletten sväljs hel med vätska (t.ex. ett glas vatten).

Patienten bör dricka minst två liter vatten per dygn.


Behandlingstid:

För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

Canephron bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle.

Behandlingen kan vid behov upprepas.


För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom såsom feber, flanksmärta, dysuri, kramper i urinvägarna eller blod i urinen inträffar under användningen av Canephron.


Användning av Canephron för att lindra symtom vid urinvägsinfektion hos män rekommenderas inte pga risk för utveckling av komplikationer som kräver kontakt med läkare.


Canephron innehåller sackaros, laktos och glukos. Patienter som har något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist, galaktosintolerans eller total laktosintolerans.


Pediatrisk population:

Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte pga risk för utveckling av komplikationer som kräver kontakt med läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Läkemedlets säkerhet under graviditet har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Läkemedlets säkerhet under amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Fertilitet

Inga fertilitetsdata på människa finns tillgängliga. I studier på djur observerades ingen effekt på hanars och honors fertilitet.

Trafik

Canephron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala besvär (illamående, kräkningar, diarré) har rapporterats. Överkänslighet eller allergiska reaktioner kan förekomma. Frekvensen är inte känd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter har observerats i Ames test (med och utan metabolisk aktivering) eller i mikrokärntest på råtta.

Innehåll

En dragerad tablett innehåller:

18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn (flockarun) herba, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av flockarun.

18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) radix, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka.

18 mg pulveriserad Rosmarinus officinalis L. (rosmarin) folium, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.


Hjälpämne med känd effekt:

Sackaros: 60,4 mg

Laktosmonohydrat: 45,0 mg

Spraytorkad flytande glukos: 1,1 mg


Övriga hjälpämnen:

Talk

Majsstärkelse

Kalciumkarbonat

Povidon

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Dextrin

Magnesiumstearat

Titandioxid

Shellack

Riboflavin

Montanglykolvax

Järnoxid (röd)

Ricinolja (jungfruolja)

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Centaurium erythraea (flockarun) torkad ört; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Levisticum officinale (libbsticka) torkad rot; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 4 år

Särskilda förvaringsanvsiningar: Förvaras vid högst 30°C.


Förpackningsinformation

Dragerad tablett  Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av