Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Amitriptylin Abcur

Abcur

Filmdragerad tablett 10 mg
(Ljusrosa, rund, bikonvex filmdragerad tablett utan prägling, Ø 7 mm)

Antidepressiva medel, icke-selektiv monoaminåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA09
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Amitriptylin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av amitriptylin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att amitriptylin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Amitriptylin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification

 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 


PEC is calculated according to the following formula:


PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,12427 μg/L

  

Where:


A = 828,4773 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).


R = removal rate = 0% (no data available)


P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

 

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Ecotoxicological studies

 

No ecotoxicological data available.


Degradation

 

No degradation data available.


Bioaccumulation

 

Partitioning coefficient

 

An experimentally derived Log Kow of  4,92 (unknown method) (Ref. 2) indicates that Amitriptyline has high potential for bioaccumulation.


Log Kow > 4 which justifies use of the phrase “Amitriptyline has high potential for bioaccumulation”.


References: 


1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

2. Hansch C et al (1995), Drug Bank, Canada. See section Properties/Experimental Properties.