Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noxafil

MSD

Enterotablett 100 mg
(Guldragerad, kapselformad tablett 17,5 mm lång märkt med ”100” på ena sidan)

Antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC04
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Posakonazol

Miljörisk: Användning av posakonazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Posakonazol bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Posakonazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.003 μg/L


Where:

A = 17 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref.I)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity (OECD 202) (Ref.III)

EC50 48 h (immobility, mortality) = 276 μg/L


Chronic toxicity (OECD 211) (Ref. IV)

EC50 21 day (immobility, reproduction) > 244 μg/L

NOEC 21 d (growth, reproduction) = 244 μg/L

No effects seen at highest concentration tested


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity (OECD 203) (Ref. V)

LC50 96 h (mortality) > 950 μg/L

NOEC = 950 μg/L

No effects seen at highest concentration tested


Fish early life stage, fathead minnow (Pimephales promelas):

Chronic toxicity (OECD 210) (Ref. VI)

NOEC 33 d (growth) = 206 μg/L


Algae, green algae (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) (Ref. VII):

EC50 96 h (growth rate) > 509 μg/L

NOEC 96 h (cell density, biomass, growth rate) = 41 μg/L


PNEC = 4.1 μg/L (41μg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for Selenastrum capricornutum with an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.003/4.1 = 6.2E-04, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of posaconazole has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation


Sediment Transformation: (OECD 308) (Ref VIII)

Total system half-life = 0.7 to 13.3 days


Test systems were dosed with 14C-labeled posaconazole at a nominal concentration of 200 ug/L in the water layer. Test systems were incubated in the dark at approximately 20ºC for up to 103 days and maintained under aerobic conditions by gently bubbling air into the water layers. Effluent gasses were passed through charcoal sorbent tubes to trap organic volatiles, followed by alkali solutions to trap evolved carbon dioxide. Duplicate test chambers of each sediment-water type were sacrificed on days 0, 2, 5, 14, 28, 56 and 103. Water layers and sediment layers were extracted and analyzed for total radioactivity by liquid scintillation counting (LSC). The mean percent of applied radioactivity in each fraction is presented in the following table:


Test

System

Interval

(Days)

Water

Layers

Sediment

Layers


Gases

Material Balance

(Recovery)

Brandywine

Creek

 0

95.3%

2.0%

--

97.3%


2

56.7%

41.6%

0.0%

98.2%


5

36.0%

64.2%

0.0%

100.2%


14

23.1%

72.3%

0.0%

95.4%


28

15.8%

84.9%

0.0%

100.8%


56

11.7%

86.6%

0.0%

98.3%


103

8.6%

91.6%

0.0%

100.3%

Choptank

River

0

97.0%

3.3%

--

100.3%


2

80.2%

22.2%

0.0%

102.4%


5

68.8%

33.8%

0.0%

102.6%


14

27.7%

71.7%

0.1%

99.5%


28

32.5%

64.7%

0.0%

97.2%


56

26.7%

68.1%

0.0%

94.8%


103

19.6%

74.9%

0.2%

94.7%

Extracts from water and sediment layers were analyzed by HPLC for parent test substance and radiolabeled transformation products. The mean percent of applied radioactivity in the samples is presented in the following table:Water Layers


Sediment Extracts

Test System

Interval (Days)

Parent Posaconazole

Trans.1

Prod.

Total % of Dose


Parent Posaconazole

Trans.1

Prod.

Total % of Dose

Brandywine

Creek

0

87.9%

7.4%

95.3%


NA2

NA2

NA2

2

6.7%

50.0%

56.7%


3.5%

29.3%

32.8%


5

3.7%

32.3%

36.0%


4.9%

40.2%

45.1%


14

1.3%

21.8%

23.1%


2.7%

45.7%

48.5%


28

0.8%

15.1%

15.8%


1.4%

48.7%

50.1%


56

0.0%

11.7%

11.7%


0.3%

46.6%

47.0%


103

0.0%

8.6%

8.6%


0.0%

45.2%

45.2%

Choptank

River

0

94.4%

2.6%

97.0%


NA2

NA2

NA2

2

65.8%

14.3%

80.2%


13.0%

8.4%

21.4%


5

47.1%

21.7%

68.8%


15.9%

15.2%

31.1%


14

6.4%

21.3%

27.7%


21.8%

45.3%

67.2%


28

9.1%

23.4%

32.5%


29.3%

30.2%

59.5%


56

0.3%

26.4%

26.7%


3.0%

48.8%

51.8%


103

0.2%

19.4%

19.6%


2.7%

46.5%

49.2%


1 Trans. Prod. = transformation products

2 NA = not analyzed (sediment layers were not extracted on day 0)


Posaconazole disappeared rapidly from the water layers in both test systems by transformation and by partitioning to the sediment layers. The half-lives for Posaconazole were 0.5 and 4.5 days from the Brandywine Creek and Choptank River water layers, respectively.


The mean amounts of posaconazole in the sediment layers increased to a maximum of 4.9% on day 5 in Brandywine Creek samples and 29.3% on day 28 in Choptank River samples. The mean amounts of posaconazole in the total test systems (i.e. water layers extracts plus sediment extracts) at the end of the test were 0.0% and 2.9%, respectively. The half-lives for posaconazole in the total test systems were 0.7 and 13.3 days, respectively.


Through all test intervals, the mean maximum percentages of applied radioactivity recovered as transformation products were 79% on day 2 in Brandywine Creek samples and 75% on day 56 in Choptank River samples. The mean amount of radiolabeled residues that could not be extracted from the sediment layers at the end of the test were 46.5% and 25.7%, respectively. The mean maximum cumulative amount of mineralization or ultimate biodegradation observed from all test jars was <0.5% for both test systems. Total mean recoveries ranged from 94.7% to 102.6% throughout the study.


The calculated half-life of posaconazole and degradates are presented in the

following table:Half-life (days)

Choptank River

Brandywine River

Parent Posaconazole

20.4

21.1

M2

38.0

106.7

M3

358.1

108.1

The overall postulated transformation/metabolism scheme for posaconazole in river waters and sediments in show below.

Bild


Justification of chosen degradation phrase:

Posaconazole has a half-life less than 32 days. The phrase “Posaconazole is degraded in the environment” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Posaconazole has a measured bioconcentration factor (BCF) of 20 (OECD 305) (Ref IX).


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since the BCF < 500, the phrase “Posaconazole has low potential for bioaccumulation” is chosen.

References

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.html

  3. Wildlife International, Ltd. 2003. "Posaconazole (SCH 56592): A 48-Hour Flow-Through Acute Toxicity Test with the Cladoceran (Daphnia magna)," Study No., 554A-101, WIL, Easton, MD, USA 14 July 2003.

  4. Wildlife International, 2011. "Posaconazole: A Flow-Through Life-Cycle Toxicity Test with the Cladoceran (Daphnia magna)," Project No. 105A-199A, WIL, Easton, MD, 08 November 2011.

  5. Wildlife International, Ltd. 2003. "Posaconazole (SCH 56592): A 96-Hour Flow-Through Acute Toxicity Test with the Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)," Study No., 554A-102, WIL, Easton, MD, USA 14 July 2003.

  6. Wildlife International, 2012. "Posaconazole: An Early Life Stage Toxicity Test with the Fathead Minnow (Pimephales promelas)," Project No. 105A-200, WIL, Easton, MD, 14 March 2012.

  7. Wildlife International, Ltd. 2003. "Posaconazole (SCH 56592): A 96-Hour Toxicity Test with the Freshwater Alga (Selenastrum capricornutum)," Study No., 554A-103A, WIL, Easton, MD, USA 15 July 2003.

  8. Wildlife International, 2012. "Posaconazole: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems," Project No. 105E-158, WIL, Easton, MD, 05 December 2012.

  9. Wildlife International, 2012. "Posaconazole: A bioconcentration test with the Bluegill (Lepomis macrochirus)," Project No. 105A-203, WIL, Easton, MD, 16 October 2012.