FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ketanest®

Pfizer

Injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Övriga allmänna anestesiläkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AX14
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Esketamin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av esketamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att esketamin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att esketamin kan bioackumuleras, då data saknas.