FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

OPSUMIT

Janssen

Filmdragerad tablett 10 mg
(5,5 mm, runda, bikonvexa, vita till benvita filmdragerade tabletter präglade med ”10” på båda sidor.)

Övriga antihypertensiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C02KX04
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Macitentan

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av macitentan kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att macitentan är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Macitentan har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

Bild 1

Where:A (kg/year)

=

0.8919 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2018) was distributed by IQVIA in 2019)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day


=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow


=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.000135753 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1. Ecotoxicological studies

No data available.


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No data available.


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


Conclusion for environmental risk:

Risk of environmental impact of Macitentan cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


3. DEGRADATION

3.1. Biotic degradation

3.1.1. Ready biodegradation

No data available.


3.1.2. Simulation study: Aerobic degradation in aquatic sediment systems:

No data available


Conclusion for degradation:

The potential for persistence of Macitentan cannot be excluded, due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

4.1. Partition coefficient octanol/water

Data according open literature [2]:

 • ChemSpider reports:

  • ACD/LogD (pH 7.4): 2.13


4.2. Bioconcentration

Data according open literature [2]:

 • ChemSpider reports:

  • ACD/BCF (pH 7.4): 8.44

Conclusion for bioaccumulation:

Macitentan has low potential for bioaccumulation.


5. PBT-ASSESMENT

No data available.


6. REFERENCES

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_
  requirements_en.htm

 2. ChemSpider 2019. http://www.chemspider.com/