FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kineret

Sobi

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 100 mg/0,67 ml
(Klar, färglös till vit lösning)

Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AC03
Läkemedel från Sobi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation