FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Crinone

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Vaginalgel 8 %
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: G03DA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.