Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Stivarga

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Filmdragerad tablett 40 mg
(Ljusrosa filmdragerade tabletter, ovala med en längd på 16 mm och en bredd på 7 mm, präglade med ”BAYER” på ena sidan och ”40” på den andra sidan.)

Proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE21
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Regorafenib

Miljörisk: Särskilt miljöfarliga egenskaper
PBT/vPvB-klass: I enlighet med EU:s fastställda kriterier ska substansen betraktas som en PBT/vPvB-substans


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 0.3864 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10 (ECHA default)

PEC = 0.000058 μg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

NOEC/72 h (growth inhibition, growth rate) 0.13 µg/L (guideline OECD 201) (1)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC /21d (mortality) = 10.5 µg/L (guideline OECD 211) (2)

Fish:

Chronic toxicity (fathead minnow Pimephales promelas)

NOEC 28d (post hatch) (larval survival) 0.007 µg/L (guideline OECD 210) (3)

Microorganisms (activated sludge respiration inhibition)

40000 µg/L (guideline OECD 209) (4)

PNEC = 0.0007 μg/L (Lowest NOEC fish 0,007 µg/L; AF 10)Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.000058 : 0.0007 = 0.08, i.e. PEC/PNEC ≤ 0,1


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: Not readily biodegradable

The aerobic biodegradability of regorafenib in water was investigated in accordance with the guideline OECD 301F (5) . No biodegradation could be observed according to the CO2 production in three replicates.


A study on transformation in aquatic/sediment systems was performed to investigate distribution and degradation behavior in a water-sediment system (6).


The study was conducted using two sediments with differed in grain size (silt/clay and sandy sediment) and organic carbon content. Regorafenib was incubated in glass vessels containing sediment and overlaying water over 100 days. Samples of water and sediments were taken on a regular basis. The mass balance showed a concentration of regorafenib in sediments, only marginal amounts remained in the water phase, and insignificant degradation was observed. The extraction of the sediments showed no relevant non-extractable residues and no transformation products >10% of the originally applied compound (as total radioactivity). The dissipation half-life of regorafenib in the water phase was less than 1 day.


The results of the degradation studies justify the phrase: Regorafenib is potentially persistent in the environment.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

The hydrolytical stability could not be tested due to the low water solubility (<0.056 mg/L) of regorafenib.


Bioaccumulation

In a bioaccumulation study, juvenile fish (Lepomis macrochirus) were exposed to two concentrations of (C-14 labelled) regorafenib over a period of 28 days for uptake and a depuration phase of 14 days. The concentrations were 0.16 µg/L and 1.6 µg/L (nominal). The bioconcentration factor at steady state (BCFss) was determined with 2900 and 4400 for the low and high concentration, respectively (7).


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

The BCF of 2900/4400 justifies the phrase:
Regorafenib has high potential for bioaccumulation


Excretion (metabolism)

Regorafenib is introduced unmetabolized as parent compound at about 50% of the applied dose, while the rest is excreted as different metabolites, which have no higher pharmacological activity than the parent compound.


PBT/vPvB assessment

The calculated PEC/PNEC value is <0.1. Hence, risk assessment procedures would indicate that regorafenib has insignificant long-term risk to the environment. However, the half-life in freshwater sediment is >120d, the BCF is >2000, and the chronic toxicity is <0.01 mg/L (NOEC). Regorafenib should therefore be regarded as PBT substance, according to the ECHA guidance criteria, and as such the current PEC/PNEC ratio may underestimate the potential for long-term risks to aquatic organisms. 


References


  1. Growth inhibition test with regorafenib (BAY73-4506) on green algae Desmodesmus subspicatus. Report no. PH-39194, study no. T102316-3, Bayer Pharma AG, Berlin.

  2. Reproduction study of regorafenib (BAY73-4506) in Daphnia magna. Report no. PH-37250, study no. T100349-7, Bayer Pharma AG, Berlin.

  3. Early life-stage test fish with regorafenib (BAY73-4506). Report no. PH-38249, study no.T100932-5. Bayer Pharma AG, Berlin

  4. Respiration inhibition test with regorafenib (BAY73-4506) on activated sludge microorganisms. Report no. A51602, study no. TOXT8081559, Bayer Schering Pharma AG, Berlin.

  5. Study on the biodegradability of regorafenib (BAY73-4506) in the manometric respiration test. Report no. A51400, study no.TOXT3082139. Bayer Schering Pharma AG, Berlin

  6. Aquatic–sediment study (aerobic) with regorafenib (BAY73-4506 (C-14)). Report no. A53445, study no. TOXT1082461, Bayer Healthcare AG. Berlin.

  7. Bioconcentration flow-through test with regorafenib (BAY73-4506 (C-14)). Report no. A57715, study no. TOXT9082937. Bayer Healthcare AG, BerlinVälj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av