FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

EpiPen

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram
Avregistreringsdatum: 2015-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA24
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.