FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Tobrasone

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: S01CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.