FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Menopur

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE
Avregistreringsdatum: 2014-03-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: G03GA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.