Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pentocur

Abcur

Pulver till injektionsvätska, lösning
(Gulfärgat pulver)

Barbitursyraderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AF03
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Pentocur (Pulver till injektionsvätska, lösning ) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Injektionsflaska 10 x 0,5 gram
Dispens beviljad för försäljning av Pentocur 10 x 0,5 g i utländsk förpackning avsedd för den norska samt finska marknaden utan ommärkning, och för förpackningar utan godkänd bipacksedel. Utbytbara läkemedel: Tiopental Ebb [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.] I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel eller dispensförpackningar finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Mer information om licens.
Startdatum: 2020-05-10
Prognos för slutdatum: 2020-08-01
Injektionsflaska 10 x 1 gram
Dispens beviljad för försäljning av Pentocur 10 x 1 g i utländsk förpackning avsedd för den norska samt finska marknaden utan ommärkning, och förpackningar utan godkänd bipacksedel. Utbytbara läkemedel: Tiopental Ebb [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.] I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel eller dispensförpackningar finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Mer information om licens.
Startdatum: 2020-04-29
Prognos för slutdatum: 2020-08-01
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Tiopental

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av tiopental kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att tiopental är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Tiopental har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,00476 μg/L


Where:


A = 31,76 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient

An experimentally derived Log Kow of 2,85 (unknown method) (Ref. 2) indicates that Thiopental has low potential for bioaccumulation.


Log Kow < 4 which justifies use of the phrase “Thiopental has low potential for bioaccumulation”.


References


1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

2. Hansch C et al (1995), ChemID+, US National Library of Medicine, National Institutes of Health,

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp