FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eylea

Bayer

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 40 mg/ml
(klar, färglös till ljusgul, isoosmotisk)

Antineovaskulära medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01LA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Utbildningsmaterial

 • Patientguide (BRVO)
 • Patientinformation
 • Lyssna på Patientguide grenvensocklusion (BRVO).
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Patientguide (CRVO)
 • Patientinformation
 • Lyssna på patientguide Centralvensocklusion (CRVO)
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Patientguide (DME)
 • Patientinformation
 • Lyssna på patientguide Diabetiska Makulaödem (DME)
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Patientguide (mCNV)
 • Patientinformation
 • Lyssna på patientguide Myopisk koroidal neovaskularisering (mCNV)
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Patientguide (mCNV) (pdf)
 • Patientinformation
 • Patientguide myopisk koroidal neovaskularisering (mCNV).
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Patientguide (våt AMD)
 • Patientinformation
 • Lyssna på patientguide Våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2015-03-27
 • Förskrivarguide (pdf)
 • Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvård
 • Rekommendationer för behandling med Eylea®
 • Granskad av Läkemedelsverket: 2018-10-15