Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ADCETRIS

Takeda Pharma

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg
(Vit till benvit kaka eller pulver.)

Antineoplastiska medel, andra antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Brentuximab vedotin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av brentuximabvedotin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att brentuximabvedotin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att brentuximabvedotin kan bioackumuleras, då data saknas.