FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

DACOGEN®

Janssen

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg
(Vitt till nästan vitt frystorkat pulver.)

Antineoplastiska medel, antimetaboliter, pyrimidinanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Decitabin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av decitabin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att decitabin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att decitabin kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated using the following formula:

PEC (µg/L) = A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

0.000875 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

 

=

0.0000001331811 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC):

2.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Not available


2.1.1. Crustacean

Acute

Not available


Chronic

Not available


2.1.1. Fish

Acute

Not available


Chronic

Not available


2.1.1. Other ecotoxicity data

Not available


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Not available


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Not available


3. DEGRADATION

Not available


Conclusion for degradation:

The potential for persistence cannot be excluded due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

Not available


Conclusion for bioaccumulation:

The potential for bioaccumulation cannot be excluded due to a lack of data.


5. REFERENCES

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm