FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Celebra

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Kapsel, hård 200 mg
Avregistreringsdatum: 2012-11-30 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Celebrex på främmande språk och Celebra.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M01AH01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.