FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fluorouracil Mylan

ELC GROUP s.r.o.

Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2016-12-12 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.