FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoledronic acid Mylan

Mylan

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg/5 ml
(Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat). Klart och färglöst koncentrat till infusionsvätska, lösning.)

Medel för behandling av skelettsjukdomar, bisfosfonater

ATC-kod: M05BA08
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.

Utbildningsmaterial

I enlighet med villkor i produktens godkännande.