FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Acetylsalicylsyra Doc

DOC Generici Srl

Enterotablett 75 mg
Avregistreringsdatum: 2011-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.