Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levetiracetam SUN

SUN Pharmaceutical

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Klart, färglöst koncentrat)

Antiepileptika, övriga antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
Läkemedel från SUN Pharmaceutical omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Levetiracetam SUN (Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Dispens beviljad 2020-05-19 för försäljning av Levetiracetam SUN i utländsk förpackning avsedd för den italienska marknaden utan ommärkning. Om dispensförpackningarna ej kan täcka efterfrågan: Utbytbara läkemedel: Keppra, Levetiracetam Hospira, Matever [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-05-08
Prognos för slutdatum: 2020-09-01
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Levetiracetam

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levetiracetam kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levetiracetam är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levetiracetam har låg potential att bioackumuleras.