Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Onytec

Almirall

Medicinskt nagellack 80 mg/g
(klar, färglös till svagt gul)

Antimykotikum med brett spektrum

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AE14
Läkemedel från Almirall omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ciklopirox

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ciklopirox kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ciklopirox är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Ciklopirox har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC =0.00015xA

PEC = 0.000414 μg/L

Where:

A = 2.7620 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) (no data is available).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of ciclopirox is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

Ecotoxicological studies

No data available.


Other ecotoxicity data

PNEC could not be calculated.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

The lack of PNEC data justifies the phrase “Risk of environmental impact of ciclopirox cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available".


Degradation

No degradation data is available, hence justifying the degradation phrase:
"The potential for persistence of ciclopirox cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient: 
Log Pow = 2.73 at neutral pH (estimated data) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:
Since log Kow < 4 at pH 7, ciclopirox has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Most of the compound is excreted either unchanged or as glucuronide. After oral administration of 10 mg of radiolabelled drug (14C-ciclopirox) to healthy volunteers, approximately 96% of the radioactivity was excreted renally within 12 hours of administration. Ninety-four percent of the renally excreted radioactivity was in the form of glucuronides. (Ref. III)


References

I. European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

II. ChemIDPlus database, assessed as of March 2019. https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/29342-05-0

III. Pubchem database, assessed as March 2019. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2749#section=Absorption-Distribution-and-Excretion