Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

DIFICLIR

Astellas Pharma

Filmdragerad tablett 200 mg
(Kapselformad 14 mm tablett, vit till benvit färg, märkt med "FDX" på ena sidan och "200" på den andra)

Antidiarroika, medel vid intestinala infektioner och inflammationer

Aktiv substans:
ATC-kod: A07AA12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Astellas Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Fidaxomicin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av fidaxomicin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att fidaxomicin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att fidaxomicin kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

¶­

PEC is calculated according to the following formula:

­

PEC (µg/L) = (A*109 *(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)


A: 0,508 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS health)

R: 0 % (removal rate)

P: 9*106 (nr of inhabitants in Sweden)

V: 200 L/day (volume of wastewater per capita and day) (ECHA default) (Ref.1)

D: 10 (factor of dilution of wastewater by surface water flow) (ECHA default) (Ref.1)

¶­

PEC 1,5*10-6*0,508(100-0) =

PEC 0,0000762 µg/L


REFERENCES

1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. May 2008.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

2. Fidaxomicin Aerobic transformation in aquatic sediment systems.

HLS Report No. OFM 0044, 29 August 2012, Huntingdon Life Sciences Ltd,

UK.