FASS logotyp
Kontakt

Syntocinon

(Parallellimporterat)
Orifarm

Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 8,3 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 2013-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H01BB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.