På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

TAXOTERE

Sanofi AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 160 mg/8 ml
(Tillhandahålls ej) (blekt gul till gulbrun)

Taxaner

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CD02
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.