FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Docetaxel Vian

Alternova A/S

Koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 40 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2013-08-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.