FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Doceria

Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 80 mg/4 ml
Avregistreringsdatum: 2012-03-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.