FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hizentra

CSL Behring

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
(Klar och svagt gul eller ljusbrun lösning)

Humant normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA01
Läkemedel från CSL Behring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
5 milliliter Injektionsflaska 648:05 Ja 426888
10 milliliter Injektionsflaska 1249:85 Ja 160701
10 x 10 milliliter Injektionsflaska 12082:25 Ja 572463
20 milliliter Injektionsflaska 2453:45 Ja 167315
10 x 20 milliliter Injektionsflaska 24118:25 Ja 566267
50 milliliter Injektionsflaska 6064:25 Ja 139631
Följande förpackningar distribueras av Paranova
Företaget omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
1 x 20 milliliter Injektionsflaska 1518:01 Ja 196473