FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vancomycin CNP

CNP Pharma GmbH

Pulver till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-08 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.