Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fampyra

Biogen Sweden

Depottablett 10 mg
(gulvit, oval, bikonvex 13 x 8 mm med A10 på en sida)

Övriga medel med verkan på nervsystemet

Aktiv substans:
ATC-kod: N07XX07
Läkemedel från Biogen Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Fampridin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av fampridin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att fampridin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Fampridin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109 *(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.52*10-6 *A(100-R)

PEC = 0.00017 μg/L

Where:

A = 1.1242 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available. (If R is not 0 this should be justified under the degradation section)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No available data


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of fampridine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation*

The potential for persistence of fampridine cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

e.g. Log Dow = 0,32 at pH 7, experimentally determined with unknown method (Reference 1)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Substance fampridine is excreted to meetabolites include 3-hydroxy-4-aminopyridine and 3-hydroxy-4-aminopyridine sulfate and both are inactive. CYP2E1 is the enzyme responsible for 3-hydroxylation of dalfampridine.


In human plasma, two unidentified metabolites were present; however, these metabolites accounted for <2% of the radioactivity. (Reference 2)


References:

  1. https://chem.nlm.nih.gov

  2. European Medicines Agency (EMA), Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), European Public Assessment Report (EPAR): Fampyra (Fampridine), p.13 (2011). Available from, as of March 27, 2014: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002097/WC500109957.pdf