Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Trobalt

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2018-07-19 (Tillhandahålls ej) (Lila, runda, filmdragerade tabletter, 5,6 mm, med "RTG 50" präglat på ena sidan.)

Antiepileptika

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX21
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Retigabin

Miljörisk: Användning av retigabin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Retigabin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Retigabin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.00028 μg/L


Where:

A = 1.848 kg (total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.


R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological Studies


Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 96h (growth) = 130 μg/L (OECD 201) (Reference 4)

NOEC = 37 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

No data


Water flea (Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (reproduction) = 900 μg/L (OECD 211) (Reference 5)


Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss):

Acute toxicity

No data


Fathead minnow (Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC 28 days (growth) = 32 μg/L (OECD 210) (Reference 6)


Other ecotoxicity data:


Chironomid (Chironomus riparius)

NOEC 28 days (reproduction) = 32,000 μg/kg (OECD 218) (Reference 11)


Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 h (inhibition) > 100,000 μg/L @ 3 hrs (OECD 209) (Reference 7)

NOEC = 100 000 μg/L


PNEC = 32/10 = 3.20 μg/L


PNEC (μg/L) = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor applied for three long-term NOECs. NOEC for fathead minnow (= 32 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.00028/3.2= 0.000088, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of retigabine has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation


Biotic degradation


Ready degradability:

<5% degradation in 28 days (OECD 301) (Reference 3)


Inherent degradability:

0% degradation in 28 days (OECD 302) (Reference 10)

46%-69% primary degradation

This may be regarded as evidence for inherent primary biodegradation. This substance is not inherently biodegradable.


Simulation studies:

Water-sediment study:

50% (DT50) dissipation in 2.5 – 4.3 days (OECD 308) (Reference 8)

Ultimate biodegradation = 5-10% in 99 days


Abiotic degradation


Hydrolysis:

No data


Photolysis:

No data


Justification of chosen degradation phrase:

Retigabine is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. This substance is predicted to degrade in water sediment systems ≥ 120 days. The phrase “Retigabine is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation


Partitioning coefficient:


Log Dow at pH 5 = 2.09 (OECD 107) (Reference 9)
Log Dow at pH 7 = 2.14
Log Dow at pH 9 = 2.12


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

In Elimination of retigabine occurs via a combination of hepatic metabolism and renal excretion. A total of approximately 84% of the dose is recovered in the urine, including the N-acetyl metabolite (18%), N-glucuronides of the parent active substance and of the N-acetyl metabolite (24%), or parent active substance (36%). Only 14% of retigabine is excreted in the faeces (Reference 2).

PBT/vPvB assessment

Retigabine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Retigabine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Pow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.


 2. Pharmacokinetic properties: Elimination. Summary of Product Characteristics Trobalt (Retigabine). GlaxoSmithKline, April 2015.


 3. RETIGABINE: Determination of 28 day ready biodegradability. Report No. BL8545/B. Brixham Environmental Laboratory, January 2008.


 4. RETIGABINE: Toxicity to the green alga Pseudokirchneriella subcapitata. Report No. BL8549/B. Brixham Environmental Laboratory, March 2008.


 5. RETIGABINE: Chronic toxicity to Daphnia magna. Report No. BL8540/B. Brixham Environmental Laboratory, March 2008.


 6. RETIGABINE: Determination of effects on the Early-Life Stage of the fathead minnow (Pimephales promelas). Report No. BL8539/B. Brixham Environmental Laboratory, March 2008.


 7. RETIGABINE: Effect on the respiration rate of activated sludge. Report No. BL8538/B. Brixham Environmental Laboratory, January 2008.


 8. RETIGABINE: Aerobic transformation in aquatic sediment systems. Report No. BL8589/B. Brixham Environmental Laboratory, August 2008.


 9. Walker J and White DF. Retigabine: Determination of Partition Coefficient (n-Octanol/Water). Report No. 41100025. Harlan Laboratories Limited, June 2011.


 10. Clarke N and Mullee D. Retigabine: Assessment of Inherent Biodegradability; Modified MITI (II) Test. Report No. 1127/1796. Harlan Laboratories Limited, November 2009.


 11. Goodband TJ and Mullee DM. Retigabine: Sediment-Water Chironomid Toxicity Test Using Spiked Sediment. Report No. 41100026. Harlan Laboratories Limited, October 2011.