FASS logotyp
Kontakt

Carboplatin Mylan

Mylan

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-08-27 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös, fri från partiklar)

Cytostatikum/Platinaförening

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation