FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Limpidex

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Munsönderfallande tablett 15 mg
Avregistreringsdatum: 2017-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.