FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxaliplatin Sandoz

Sandoz AS

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar, färglös vätska)

Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, platinaföreningar, ATC-kod: L01XA03

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA03
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation