FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Apomorfin PharmSwed

Evolan

Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Klar och praktiskt taget färglös lösning)

Dopaminagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BC07
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
5 x 20 milliliter Injektionsflaska 2301:75 Ja 039147