FASS logotyp
Kontakt

Meropenem Sandoz

Sandoz AS

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1000 mg
Avregistreringsdatum: 2017-09-30 (Tillhandahålls ej) (Pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning.)

Antibakteriella läkemedel för systemiskt bruk, karbapenemer

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DH02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.