FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Doxycyklin 2care4

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både DOXYCYKLIN 2CARE4 och Doxycyclin AbZ. Vissa förpackningar innehåller ett delat blister.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.