FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Subuphine

Activase Pharmaceuticals Limited

Resoriblett, sublingual 0,4 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AE01
Läkemedel från Activase Pharmaceuticals Limited omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.