FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Molterfin

L Molteni & C Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA

Resoriblett, sublingual 8 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC01
Läkemedel från L Molteni & C Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.