Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Galexir

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Midsona

Oral lösning
(Genomskinlig till lätt grumlig ljusbrun till brun vätska med örtliknande lukt och söt örtliknande mycket bitter smak. )

Digestionsmedel, inkl enzymer

ATC-kod: A09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2014-10-21.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom uppkördhet och väderspänning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

– Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot korgblommiga växter (t.ex. röd solhatt, gråbo, prästkrage eller malört).

Magsår eller sår på tolvfingertarmen, obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 20 – 40 ml 3 gånger dagligen. Medföljande doseringsmått bör användas för korrekt dosering.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om symtomen kvarstår eller försämras bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Varningar och försiktighet

De som lider av det sällsynta ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör inte använda Galexir.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Interaktioner

Försiktighet bör iakttas vid användning av warfarin på grund av möjlig ökad blödningsrisk.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Galexir har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I sällsynta fall kan allergiska reaktioner som påverkar hud och andningsvägar uppträda. Fall av diarré, krampaktig magsmärta, huvudvärk, takykardi och klåda har rapporterats.

Svaga symtom såsom torr mun, väderspänning och magirritation kan förekomma.

Frekvensen av dessa biverkningar är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter har observerats i Ames test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 ml (1078 mg) oral lösning innehåller 470 mg flytande extrakt av:

Cynara scolymus L.(kronärtskocka) folium / Gentiana lutea L.(gullgentiana) radix / Curcuma longa L.(gurkmeja) rhizoma motsvarande: 32 mg torkat blad från kronärtskocka, 8 mg torkad rot av gullgentiana och 6 mg torkad jordstam av gurkmeja

Extraktionsmedel: vatten.

Hjälpämnen: fruktossirap 70%, motsvarande 200 mg fruktos, vattenextraktblandning av maskros, rölleka, ingefära, fänkål, kamomill, pomerans, kardbenedikt, kardemumma och vattenklöver, mjölksyra, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cynara scolymus (kronärtskocka) torkat blad / Gentiana lutea (gullgentiana) torkad rot / Curcuma longa (gurkmeja) torkad jordstam; flytande extrakt; vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för

miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser

(EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror,

peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade

läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Obruten förpackning 3 år. Öppnad förpackning är hållbar 4 veckor vid förvaring i kylskåp.

Särskilda förvaringsanvisningar

Obruten förpackning förvaras vid högst 25ºC.

Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Förslut flaskan ordentligt och sätt tillbaka den i kylskåpet omedelbart efter användning.

Förpackningsinformation

Oral lösning Genomskinlig till lätt grumlig ljusbrun till brun vätska med örtliknande lukt och söt örtliknande mycket bitter smak.
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av