FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Järnsackaros Rechon

Rechon Life Science AB

Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-04-07 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03AC
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.