FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ceftazidime BMM Pharma

BMM Pharma AB

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g
Avregistreringsdatum: 2010-12-14 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J01DD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.