FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Onglyza

AstraZeneca

Filmdragerad tablett 5 mg
(Bikonvexa, runda, filmdragerade tabletter med 5 tryckt på ena sidan och 4215 på den andra)

Diabetesmedel. Dipeptidylpeptidas 4 hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BH03
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Läs mer om förpackningsinformation

Förpackningar

Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
28 styck Kalenderförpackning 349:82

Med villkor
Ja 063056
98 styck Kalenderförpackning 1169:27

Med villkor
Ja 063067
Följande förpackningar distribueras av Abacus Medicine A/S
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
98 styck Blister 1169:26

Med villkor
Ja 390748
Följande förpackningar distribueras av Medartuum
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
98 styck Kalenderförpackning 1169:26

Med villkor
Ja 199002
Följande förpackningar distribueras av Orifarm
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
98 styck Kalenderförpackning 1169:26

Med villkor
Ja 583189
Följande förpackningar distribueras av Paranova
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Storlek Förpacknings-
typ
Förmånspris med recept Recept-
belagd
Övriga förskrivare Varu-
nummer
98 styck Kalenderförpackning 1169:17

Med villkor
Ja 040000