FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Crestor

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Filmdragerad tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

Bortse från veckodagsmarkering på främmande språk

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.