FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Umanbig

Scandinavian Biopharma

Injektionsvätska, lösning 180 IE/ml
(Klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun.)

Immunsera och immunglobuliner - immunglobulin mot hepatit B

ATC-kod: J06BB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
För vissa förpackningar av Umanbig (Injektionsvätska, lösning 180 IE/ml) finns information om restnotering. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Injektionsflaska 3 milliliter
180 IE/ml:
Inga utbytbara läkemedel.
Injektionsflaska, 3 ml:
Företaget slutar tillhandahålla denna förpackning. Förpackningen förväntas inte vara tillgänglig inom överskådlig framtid.
Alternativ förpackningsstorlek: 1 ml Injektionsflaska
Startdatum: 2018-08-30
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
180 IE/ml:
Inga utbytbara läkemedel.
Injektionsflaska, 1 ml:
Dispens beviljad för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den danska marknaden. Danskt namn: Uman Big. Dispensen gäller längst till och med 2021-03-15.
Startdatum: 2021-01-08
Prognos för slutdatum: 2021-02-28
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Anti-hepatit B-immunglobulin, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror,

peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.