FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vinorelbin BMM Pharma

BMM Pharma AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2012-01-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.