FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ceftazidim Actavis

Actavis AB

Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g
Avregistreringsdatum: 2017-01-31 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J01DD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.