FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Rotarix

GlaxoSmithKline

Oral suspension
Avregistreringsdatum: 2017-03-16 (Tillhandahålls ej) (Vaccinet består av en klar färglös vätska utan synliga partiklar.)

Vaccin mot rotavirusdiarré

ATC-kod: J07BH01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.