Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Qutenza

Grunenthal Sweden

Kutant plåster 179 mg
(Genomskinligt plåster, 14 x 20 cm)

Lokalanestetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BX04
Läkemedel från Grunenthal Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kapsaicin

Miljörisk: Användning av capsaicin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Capsaicin bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Capsaicin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.000000685 μg/L


Where:

A = 0,41523 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA). Reduction of A may be justified based on metabolism data.


R = 98.9% as the maximum cutaneous dose absorbed of the drug substance in the patch is 1.1% (Ref. III).

The patch administration is carried out under medical supervision. After patch removal, the patch, containing ca. 98.0% of the total drug substance is disposed as biohazard waste. Biohazard waste is usually incinerated and does therefore not enter the terrestrial or aquatic environment.


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow= 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae (Selenastrum capricornutum) (guideline eg OECD 201) (Reference II):

EC50 72 h (endpoint) = 5.114 mg/L


Fish (Brachydanio rerio):

Acute toxicity

LC50 96 h (endpoint) = 5.98 mg/L (guideline eg OECD 203) (Reference II)


Mussel (Dreissena polymorpha):

Acute toxicity

EC50 48 h (endpoint) = 4,9 mg/L (guideline eg ASTM E2455) (Reference IV)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 0.49 μg/L (justification of chosen assessment factor (AF) – see below)


The PNEC in water environment can be calculated by dividing the lowest LC50 with an assessment factor (AF). Among the toxicity data from the references and study presented in Ref II, the lowest value of LC50/EC50 is 4.9 mg/L. The value of AF depends on the number of available toxicity tests. With the toxicity data mentioned above, 10 000 is the conservative and protective AF for the calculation of the PNEC.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.000000685/0.49 = 0.000001398, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of Capsaicin has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: 

Test results eg 67.3-73.7% degradation in 14 days (guideline eg OECD 301B). (Reference II)


Justification of chosen degradation phrase:

The biodegradation mainly occurred from the 5th day to the 17th day. More than 60% of inorganic carbon was produced within the 10 d window. It can be concluded that capsaicin is readily biodegradable under aerobic conditions according to the criteria of the OECD standard procedure (OECD 301B).

The phrase “Capsaicin is degraded in the environment” is thus chosen.


Bioaccumulation

Bioconcentration factor (BCF): 47-170 (Ref. II)


Partitioning coefficient:

e.g. Log Kow = 3.5 at pH 7 (guideline eg OECD 107). (Reference III)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since BCF < 500, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Potential human capsaicin metabolites were determined in vitro. The pharmacokinetics of metabolites in humans could not be determined in clinical trials (below Limit of Quantification) (Ref. III). The pharmacological activity of the metabolites is not known.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Chemosphere 104 (214) 85-90 “Environmental risk assessment on capsaicin used as active substance for antifouling systems on ships”; Jianbing Wang, Ting Shi, Xialong Yang, Wenya Han, Yunrui Zhou.

  3. EMEA/CHMP/95213/2009: CHMP ASSESSMENT REPORT FOR QUTENZA

  4. American Society for Testing and Materials. ASTM E2455. Standard Guide for Conducting Laboratory Toxicity Tests with Freshwater Mussels